Wie is een PEP (politically exposed person)?

Onder Politically Exposed Persons (PEP’s) worden personen verstaan die een prominente publieke functie bekleden, of in de laatste 12 maanden hebben bekleed, en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.

Dit betreft zowel buitenlandse als Nederlandse PEP’s, bijvoorbeeld:

- staatshoofden, regeringsleiders, (onder)ministers, staatssecretarissen en parlementsleden;

- leden van het bestuur van een politieke partij;

- leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere rechterlijke instanties die arresten wijzen in laatste instantie;

leden van rekenkamers of van een raad van bestuur van een centrale bank;

- ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; en

- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie (denk hierbij aan EU-organisaties, Verdragsorganisaties, VN, UN etc.).

De volgende directe familieleden van een PEP worden ook aangemerkt als PEP:

- de echtgeno(o)te/partner van een PEP;
- de kinderen en de echtgenoten/partners van die kinderen; en
- de ouders van de PEP.

De volgende naaste geassocieerden van een PEP worden ook aangemerkt als PEP:

- de natuurlijk personen die samen met de PEP als uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon aan te duiden zijn of die met een PEP een nauwe zakelijke relatie heeft; en

- de natuurlijk persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een rechtspersoon, die is opgezet ten behoeve van een PEP.

Onze site maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies voor personalisatie, social media functies, en websiteverkeer analyse. Informatie over je gebruik van onze site wordt gedeeld met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Zij kunnen je gegevens combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van het gebruik van hun services.