Blockchain voor dummies

Danny
Danny Oosterveer Marketing specialist

6 augustus 2023

Het is een term die je waarschijnlijk al weleens voorbij hebt zien komen, blockchaintechnologie. Wanneer je deze baanbrekende technologie in een zin zou moeten omschrijven, zou je neerkomen op een zin als deze: ‘Blockchaintechnologie is een transparant en decentraal systeem van computers die elk, in realtime, een gezamenlijk register bijhouden.’ Toch valt er veel meer uit te leggen dan die ene zin.

Het was het wereldwijde web dat in de jaren 90 voor een aardverschuiving zorgde in het communiceren van de mens. Toen ieder huisadres de beschikking kreeg over een snelle ADSL-verbinding was het hek pas echt van de dam. Sindsdien zien we de technologie steeds verder doorontwikkelen, terwijl er op dat wereldwijde web ook nog eens revolutionair nieuwe technologieën ontstaan.

De introductie van blockchaintechnologie, met in het verlengde ervan cryptovaluta, betekent een nieuw hoofdstuk voor het wereldwijde web. Internetexperts spreken niet voor niets over blockchaintechnologie als de basis voor het ‘Web 3.0’, in deze versie van het internet is een grote rol weggelegd voor cryptocurrencies, Non-Fungible Tokens (NFT’s) en Metaverse.

Blockchain in jip-en-janneketaal

Omdat we je niet willen bestoken met allerlei lastige termen en technische verhalen, gaan we in dit artikel terug naar de basis van blockchaintechnologie. Hoe werkt blockchain, hoe maakt cryptovaluta gebruik van blockchaintechnologie en hoe kun je slim investeren in de ‘technologie van de toekomst’? In dit artikel geven we uitleg over blockchaintechnologie en over de kansen die het de wereld gegeven heeft, geeft en zal gaan geven.

Een uitlegvideo over blockchaintechnologie waarin je binnen 7 minuten de toegevoegde waarde begrijpt, vind je hieronder.

Blockchain simpel uitgelegd

Toen Satoshi Nakamoto in 2008 de wereld kennis liet maken met zijn Bitcoin whitepaper, kreeg men de kans om in aanraking te komen met het revolutionaire van zijn ontdekking. Blockchaintechnologie zag voor het eerst het levenslicht. Sinds 2008 heeft niet alleen de cryptovaluta Bitcoin zich stormachtig ontwikkeld, ook de technologie die er ten grondslag aan ligt, heeft zich verder ontwikkeld tot een disruptieve technologie met meerdere toepassingen.

Blockchaintechnologie laat zich het simpelst uitleggen door het voorbeeld van een ‘ouderwets’ grootboek, of een wat actueler voorbeeld een database. Stel je eens voor hoe het is wanneer alle transacties die gebeuren, bijgehouden worden in een grootboek of database dat in handen is van een centrale organisatie. Deze centrale organisatie heeft in feite de macht om transacties goed te keuren en niet goed te keuren, of nog erger om mensen uit te sluiten om überhaupt deel te nemen met hun transacties.

Het vertrouwen dat je moet hebben in die centrale organisatie is van belang. Je moet er blind vanuit kunnen gaan dat er geen transacties aangepast worden, of naar eigen belang worden toegevoegd, om het systeem te laten werken.

Blockchaintechnologie zorgt ervoor dat dit grootboek in handen van iedere deelnemer is, terwijl transacties die toegevoegd worden door iedere deelnemer goedgekeurd moeten worden. Wanneer een pagina vol is met nieuwe transacties voegt elke deelnemer deze pagina toe aan het orderboek en krijgt de pagina een unieke code.

Deze unieke code word gebruikt om op de nieuwe pagina aan te geven waar men gebleven is met transacties. Als het ware ontstaan er zo blokken met transacties die een ketting vormen, je voelt hem misschien al aankomen, maar op deze manier ontstaat er een blockchain.

Omdat alle gebruikers op hetzelfde moment inzicht hebben in het grootboek, is iedereen in staat om te zien of de grootboeken met elkaar overeenkomen. Wanneer elke gebruiker het eens is, ontstaat er digitaal overeenstemming en word de transactie toegevoegd aan het grootboek. Dankzij blockchaintechnologie is het voor het eerst mogelijk om deze vorm van consensus digitaal te bereiken.

De geschiedenis van Blockchain

Een uitvinding rust vaak op zijn voorgangers. Dat we vandaag de dag met mobiele telefoons rondlopen die in de broekzak passen, is te danken aan de uitvinding van de transistor.

De geschiedenis van blockchaintechnologie gaat terug naar het jaar 1991. Door de wetenschappers Stuart Haber en W. Scott Stornetta werd een manier gezocht waarop ze digitale documenten konden beveiligen, zodat deze niet naderhand gemanipuleerd konden worden. Na lang denken kwamen ze met het idee van een digitale tijdstempel op basis van cryptografie en encryptie.

Naast het werk van deze twee onderzoekers is ook het vroegere werk van Hall Finney en Adam Back van belang geweest voor het ontstaan van blockchaintechnologie. Het werk van Adam Back was voor Satoshi Nakamoto, de uitvinder van Bitcoin, zelfs zo belangrijk dat zijn werk geciteerd werd in de Bitcoin whitepaper.

Hall Finney

Hall Finney is een Amerikaanse cryptograaf die al sinds 1991, in hetzelfde jaar als onderzoekers Haber en Stortnetta, zijn levenswerk wijdde aan het onderwerp encryptie. Zijn bekendste werk uit die tijd is zijn ontdekking over Pretty Good Privacy (PGP) software. Deze software vind je vandaag de dag nog steeds terug in bijvoorbeeld de telefoons die onder criminelen geliefd zijn, genaamd de PGP-telefoons.

Als alumni aan het California Institute of Technology bouwde Hal Finney al aan een vorm van digitaal geld op basis van cryptografie. Hoewel zijn inspanningen niet geciteerd staan in de whitepaper van Satoshi heeft deze wel een belangrijk aspect van het werk van Finney overgenomen. Zijn re-usable proof-of-work-system, gebaseerd op het werk van een andere cryptograaf genaamd Hashcash, vervult een belangrijke rol in hoe het Bitcoin-netwerk van nu werkt.

Vanuit zijn passie voor cryptografie en internet belande Hall Finney met veel andere ‘cryptografen’ op een mailinglijst waarin ze gedachten uitwisselden over hun gezamenlijke passie. Toen deze mailinglijst de Bitcoin whitepaper van Satoshi Nakamoto ontving reageerde men eerst sceptisch. Toch was Finney geïntrigeerd na het lezen van het stuk en besloot om Satoshi te helpen met de ontwikkeling.

Op 3 januari 2008 ontstond het eerste block van de blockchain die tot op de dag van vandaag nog steeds actief is.

De verschillen tussen Blockchain en databases

Een blockchain kan worden gezien als een database, maar een database kan niet gezien worden als een blockchain. Op het eerste oog lijkt dit verwarrend, maar we leggen je uit wat het verschil is tussen een ‘ouderwetse’ database en blockchain.

Op een gemiddelde dag maken mensen tientallen keren gebruik van databases. Het gebruikmaken hiervan is zo normaal geworden dat we er vaak niet eens meer bij stil staan. Hoewel de traditionele databasestructuur een gemeengoed is geworden, is het wel een knap staaltje werk.

Wanneer je informatie op een systematisch opgebouwde manier bewaart, en deze ook nog eens snel opvraagbaar is, spreken we van een database. Denk bijvoorbeeld eens aan het systeem waarin alle klantgegevens van een bedrijf opgeslagen zijn. Dagelijks wordt er gebruikgemaakt van dit soort systemen zonder er bij stil te staan.

Op het moment dat je op de zoekknop drukt om de contactgegevens van een klant op te zoeken, stuur je een informatieverzoek naar een centrale client-server. Omdat alle gegevens netjes op een rijtje staan opgeslagen op die server, verschijnen de contactgegevens op je scherm.

Het verschil tussen databases en blockchain zit hem in de manier waarop gegevens worden opgeslagen. Zodra er sprake is van een centraal punt van verzamelen dan spreken we over een database. Worden gegevens decentraal gedistribueerd opgeslagen dan spreken we van blockchain.

De voordelen van Blockchain technologie

De wereldwijde adoptie van blockchaintechnologie neemt in razend tempo toe. Vanuit de financiële, logistieke en gezondheidssector past men steeds vaker technologieën op blockchain basis toe in de dagelijkse werkwijze. Kenners spreken niet voor niets over blockchaintechnologie als één van de veelbelovendste technologieën op dit moment.

Om de vraag ‘wat zijn de voordelen van blockchaintechnologie’ te beantwoorden, hebben we de drie grootste voordelen van blockchaintechnologie opgesomd.

1. Veiligheid

Dankzij de innovatieve manier waarop nieuwe blokken aan de keten van de blockchain worden toegevoegd, is het hackers tot op de dag van vandaag niet gelukt om het systeem te manipuleren of aan te passen.

Dat blockchaintechnologie de veiligste manier is om gegevens of transacties bij te houden, is inmiddels wel bewezen. Omdat gebruikgemaakt word van een grootboek dat decentraal gedistribueerd opgeslagen word, hebben hackers veel computerkracht nodig om aanpassingen te maken in het netwerk.

Hoe hoger het aantal deelnemers van het blockchainnetwerk is, hoe lastiger het wordt om aanpassingen te maken in het netwerk. De rekenkracht die komt kijken om bijvoorbeeld in het Bitcoin-netwerk aanpassingen te maken is zo hoog dat het in de praktijk onmogelijk is om dit zonder opmerken van anderen te doen.

2. Peer-to-peer, dus zonder tussenkomst van derden.

Dankzij de vooraf bepaalde regels en protocollen bij een blockchainnetwerk, kun je er blind op vertrouwen dat deze uitgevoerd worden op het moment dat dit in het protocol beschreven staat. Je hoeft niet te wachten op een bank die je transactie afschrijft en bijschrijft op die van de ontvanger, dit gaat op een blockchainnetwerk vanzelf.

Wanneer je blockchaintechnologie hiervoor inzet kun je niet alleen de tussenkomst van een derde partij elimineren, ook de tijd waarmee transacties tot stand komen worden geminimaliseerd. Twee vliegen in één klap.

3. Toegankelijkheid
Het is misschien lastig voor te stellen hoe het is om zonder bankrekening te moeten leven. Toch is dit voor een groot aantal bewoners van de wereld de bittere realiteit. Waar deze groep medebewoners tot voor kort geen toegang hadden tot een bank- of spaarrekening, is het nu met blockchaintechnologie wel in staat om deel te nemen aan het financiële verkeer.

Wanneer we kijken naar hoe blockchaintechnologie in de praktijk tot uiting komt, kunnen we El Salvador als voorbeeld nemen. Dit Zuid-Amerikaanse land heeft sinds kort Bitcoin als wettig betaalmiddel toegestaan in het land. Hierdoor kreeg het deel dat nooit de beschikking had over een eigen bankrekening, een weerzinwekkende 70% van de totale bevolking, voor het eerst de beschikking over een eigen rekening. Dit alles dankzij blockchaintechnologie.

De nadelen van Blockchain

Het zijn niet alleen hosanna verhalen wanneer we het over blockchaintechnologie hebben. Er komt namelijk echt wel wat meer bij kijken dan je zou verwachten wanneer je een goed functionerend blockchainnetwerk wilt maken.

De grootste nadelen van blockchaintechnologie:

  • Schaalbaarheid

Waar het aan de ene kant prettig ervaren kan worden dat blockchaintechnologie door vooraf bepaalde regels en protocollen functioneert, kan het ook als minder fijn ervaren worden. Zeker op momenten waarop je tegen de limieten van het netwerk aan beweegt.

De discussie over schaalbaarheid (scalability) van een blockchainnetwerk gaat vaak over de hoeveelheid transacties dat het netwerk in staat is om te verwerken. Wanneer een blockchainnetwerk in populariteit en gebruikers stijgt, dan is het mogelijk dat je tegen de limieten van de afgesproken regels aan gaat komen. Wanneer je als netwerk dan niet tijdig kunt opschalen om zo meer transacties te kunnen verwerken, kunnen gebruikers ineens te maken krijgen met wachttijden of stijgende transactiekosten.

Je kunt je voorstellen dat zowel de gebruiker als de ontwikkelaar hier last van ondervindt. Naarmate een blockchain groeit, is het aanpassen van de broncode ook telkens lastiger. Dit omdat er altijd een consensus gevonden moet worden wanneer aanpassingen worden doorgevoerd.

  • Onveranderlijkheid van transacties

Het kunnen uitvoeren van transacties zonder tussenkomst van derden biedt kansen, maar kent ook bedreigingen. Wanneer je je transactie naar een verkeerd adres verzend, kun je niet aankloppen bij een beurswaakhond of een ombudsman om deze transactie terug te draaien. Belandt je transactie in de blockchain, dan zit de transactie daar voor altijd in.

Transacties die aan een block toegevoegd zijn, kunnen niet achteraf aangepast worden. Zo kan het dus zijn dat je je cryptovaluta naar iemand wilt verzenden, maar door een tikfout in het adres, belanden je kostbare cryptovaluta op iemand anders zijn adres.

Doordat je niet weet wie er achter een adres kan schuilen, is het ook bijna onmogelijk om in contact te komen met de persoon of organisatie die achter het adres schuilgaat.

  • Complexiteit

Om een blockchain te kunnen maken, zul je de nodige ervaring en kennis moeten hebben in het programmeren van computerprogramma’s en de bijbehorende codetaal. Omdat het succes van een blockchain valt of staat met de kwaliteit van haar code, is het niet voor iedereen weggelegd om een succesvol blockchainprotocol te schrijven.

De complexiteit van het coderen is dan ook de reden dat niet iedereen een blockchain kan maken, maar dat dit een taak voor computerexperts is.

Blockchain toepassingen in de praktijk

De mogelijkheden om blockchaintechnologie in de praktijk toe te passen zijn groot. Toch is niet elk probleem op te lossen met blockchain, hoe graag we dat ook zien.

In verschillende sectoren, zowel in de publieke als private sector, wordt er op dit moment al gebruikgemaakt van blockchaintechnologie. Via enkele voorbeelden laten we je zien waarom experts van een revolutionaire ontwikkeling spreken.

De sectoren waar blockchaintechnologie nu al met succes word toegepast zijn onder andere:

  1. Logistieke sector
  2. Zorg en welzijn
  3. Financiële sector

Logistieke sector

Het succes van de logistieke sector wordt onder andere bepaald door de mate van efficiëntie van de supply chain of distributieketen. De komst van blockchaintechnologie is voor de logistieke sector om verschillende redenen een uitkomst.

Zo zijn er veel voorbeelden te noemen waardoor bijvoorbeeld havenbedrijven sneller, efficiënter en zonder tussenkomst van tussenpersonen het proces van het vrijgeven van containers kunnen versnellen.

Sector zorg en welzijn

Binnen de sector zorg en welzijn draait alles om het beter maken van een patiënt. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben zorgverleners op een ieder moment de beschikking nodig over de desbetreffende patiëntgegevens.

Omdat je niet wilt dat patiëntgegevens in handen van iemand anders of op straat belanden is het veilig uitwisselen van dit soort data noodzakelijk. Om dit proces zo veilig mogelijk te laten verlopen bestaan er veel ‘ouderwetse’ oplossingen om beveiligd gegevensverkeer in goede banen te leiden.

Blockchaintechnologie kan onder andere ingezet worden in de zorgsector om bij te dragen aan het loggen van processen. Wat gebeurde er door wie op welk moment. Omdat blockchain het mogelijk maakt om een moeilijk te wijzigen ‘single source of truth’ aan te wijzen, is het toepassen van blockchaintechnologie een uitgelezen kans om de zorgsector te bedienen.

Financiële sector

De ontwikkeling van Bitcoin als digitale valuta zonder tussenkomst van een bank, heeft de financiële sector niet alleen doen schudden op zijn huisvesten. Ook heeft de financiële sector het belang van het verbeteren van hun eigen systemen ingezien.

Niet iedere bank staat te springen om toe te treden tot de nieuwe activaklasse: de cryptomarkt. Toch gaat de rode loper wel steeds vaker uit voor de techniek waarop bijvoorbeeld Bitcoin gebouwd is.

Blockchaintechnologie word binnen de financiële sector gebruikt om processen sneller, beter en goedkoper te maken.

Blockchain en crypto

Blockchaintechnologie en cryptovaluta zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds het publiceren van de Bitcoin whitepaper in 2008, is er dankzij blockchaintechnologie een florerend ecosysteem ontstaan waarin technologie voor een betere en eerlijkere wereld zorgt.

Toch heeft niet elke cryptovaluta een eigen blockchain of andersom. Wat wel zo is, is dat iedere cryptovaluta gebruikt maakt van blockchain. Het is namelijk mogelijk om gebruik te maken van een andere blockchain, waarop een cryptovaluta gebouwd kan worden. Het beste voorbeeld hiervan is de cryptomunt Ethereum.

Ethereum kent een blockchainprotocol dat op het onderdeel van betalingen en applicaties fundamenteel verschilt met het Bitcoinprotocol. Het Bitcoin-protocol is bedoeld om decentrale transacties mogelijk te maken, terwijl het Ethereum-protocol bedoeld is om andere decentrale applicaties op te bouwen.

Dankzij deze mogelijkheid kan iedereen bouwen op het fundament van de Ethereum-blockchain. Op deze manier zijn inmiddels al duizenden cryptovaluta ontwikkeld.

Niet elke cryptovaluta die verkrijgbaar is, is een slimme belegging. Het kiezen van de juiste cryptovaluta om in te investeren, zal uiteindelijk je beleggers succes bepalen. Tijd en moeite zul je eerst moeten investeren om de cryptovaluta op waarde te kunnen schatten.

Profiteren van de blockchain revolutie zonder zelf onderzoek te doen?

Wanneer je wel wilt profiteren van de cryptomarkt, maar niet de tijd of energie wilt steken in het onderzoeken van de verschillende cryptovaluta, kun je ook een partij voor je laten beleggen. Door een vermogensbeheerder jouw beleggingen te laten beheren is het toch mogelijk om op verantwoorde manier te profiteren van rendementen uit de cryptomarkt.

Onze ervaren analisten beleggen op een risicomijdende manier waarbij het beschermen van je vermogen voorop staat. Door het risicomijdend handelen in een risicovolle markt, is het voor ieder type belegger mogelijk om op toegankelijk manier toe te treden tot de cryptomarkt.

Danny
Danny Oosterveer Marketing specialist

Onze site maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies voor personalisatie, social media functies, en websiteverkeer analyse. Informatie over je gebruik van onze site wordt gedeeld met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Zij kunnen je gegevens combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van het gebruik van hun services.